top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden 

Privacy en veiligheid

 

Decolicious respecteert uw recht op privacy en we begrijpen dat bezoekers van onze website in staat moeten zijn om hun persoonlijke informatie te controleren. Hieronder wordt uitgelegd hoe de op deze website verzamelde informatie wordt gebruikt:

Deze site gebruikt het IP-adres (Internet Protocol) van alle bezoekers om brede demografische informatie te verzamelen, bijvoorbeeld het land van een bezoeker etc.... Dit identificeert u niet persoonlijk.

De site gebruikt cookies en sessievariabelen om u te helpen bij het invullen van formulieren op deze site en om uw winkelwagentje goed te laten functioneren. De site kan stoppen met werken als u cookies uitschakelt.

Om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief moeten gebruikers hun naam en een geldig e-mailadres opgeven, naast andere vrijwillige informatie. Wij bieden onze gebruikers de mogelijkheid zich aan te melden voor de nieuwsbrief om hen af en toe productupdates, informatie over evenementen, website-updates of andere informatie toe te sturen die van belang kan zijn voor onze leden. E-mailadressen worden niet verkocht aan andere bedrijven en uw persoonlijke informatie wordt niet doorgegeven aan andere bedrijven of personen. Een lid kan zich bij de inschrijving of op elk ogenblik na de inschrijving uit de mailinglijst laten schrappen. Van tijd tot tijd kunnen wij contact opnemen met leden die op de mailinglijst zijn ingeschreven. Dit zal alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden gebeuren, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken over fundamentele wijzigingen van de site of de bedrijfsactiviteiten.

 

Betaling

 

U moet ons betalingsbevoegdheid geven op het moment van bestellen. Alle kaarthouders worden door de uitgever van de kaart onderworpen aan validatie- en autorisatiecontroles. Wij zullen geen producten leveren voordat deze controles en goedkeuringen zijn voltooid. Als uw kaartuitgever betaling weigert, kunnen wij uw bestelling niet accepteren en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering.

 

Levering

 

Decolicious is een buurtwinkel en levert volgens de volgende voorwaarden: gratis voor de volgende postcodes 1860 1861, met een vaste prijs van 3€ voor de gemeenten van 1780 1850 1851 1852, met een vaste prijs van 5€ voor de gemeenten van 1785 1840 1880.  Voor al deze gemeenten zijn de vervoerskosten inbegrepen, voor een minimumbedrag van 50€. Voor alle andere gemeentes, gelieve ons te contacteren op patricia@decolicious.be .  Wij verwerken de meeste bestellingen nog dezelfde dag, maar de levering kan 4-5 werkdagen duren. Wij behouden ons het recht voor om de methode te gebruiken die wij het meest geschikt achten voor de levering van de goederen. Voor alle artikelen moet bij de levering worden getekend en ze moeten worden ontvangen.  Alle items moeten worden ondertekend voor en aanvaard bij levering. Een afspraak zal op voorhand worden gemaakt voor levering. Levering op een bepaalde datum kan niet worden gegarandeerd. Levertijden kunnen worden beïnvloed door onvoorziene omstandigheden.

Wanneer een bezorger een levering verricht op het in de bestelling vermelde adres, kan hij de goederen niet op een ander adres achterlaten. De bezorger houdt de goederen vast en laat een briefje achter. 

 

Retourbeleid

 

Decolicious controleert alle verkochte producten met de grootste zorg. Verificatie van het product door de klant bij aflevering staat gelijk met aanvaarding van het product in de staat waarin het zich bevindt.  

 

Schadeclaims

 

Voor grote leveringen moet de levering zorgvuldig worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat deze onbeschadigd is en in zijn geheel is afgeleverd, vóór ondertekening bij de vervoerder. In geval van schade moeten wij binnen 8 dagen na de leveringsdatum een schaderapport ontvangen op Patricia@decolicious.be.

 

Met uitzondering van fouten of omissies

 

Wij streven ernaar de informatie over alle producten zo nauwkeurig mogelijk te publiceren. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van alle informatie (foto's en beschrijvingen) die op onze website wordt gepubliceerd en door onze leveranciers wordt verstrekt.

 

Prijzen

 

Alle prijzen zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

 

Voorraad en beschikbaarheid

 

Alle op de site vermelde artikelen zijn beschikbaar, tenzij duidelijk vermeld in de artikelomschrijving.  Indien de levering van een product vertraging oploopt, of indien wij om een andere reden buiten onze controle niet in staat zijn een bepaald product te leveren, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Wij vermelden niet bewust artikelen die gedurende langere tijd niet beschikbaar zullen zijn.

 

Wettelijke rechten

 

Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

 

Herroepingsrecht

 

De consument beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering, om op zijn kosten de aangekochte producten die hem niet bevallen terug te sturen.

Alleen producten die in perfecte staat, in hun originele verpakking en met hun etiketten worden geretourneerd, kunnen worden teruggenomen. Producten die beschadigd zijn, worden niet terugbetaald of geruild. Bij sommige producten worden kleine accessoires geleverd, deze moeten ook altijd aanwezig zijn, anders wordt het product als incompleet beschouwd en dus niet terugbetaald.

In geval van terugzending van goederen kan de klant ofwel om terugbetaling van de betaalde bedragen vragen, ofwel om omruiling van het product.

Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard in de originele doos/verpakking en niet in zakken of andere verpakkingen, dit om ze te beschermen voor de reis. Wij behouden ons het recht voor om een terugbetaling te weigeren indien het product zonder bescherming wordt teruggezonden.

 

Neem contact op met

 

Als u vragen hebt over deze voorwaarden of de site, kunt u contact met ons opnemen: patricia@decolicious.be

 

bottom of page